Mer info

Felles for alle WordPress-websider er at det må vedlikeholdes regelmessig etter lansering. Uansett hvem som har utviklet dem og når de har blitt utviklet. Dette er fordi WordPress stadig utvikler seg, enkelte plug-ins blir utdaterte (og sikkerhetshull mot hacking) og fordi stadig flere grep må gjøres som følge av sikkerhet mot hacking.

Ja, vi har valgt å konsentrere oss om en plattform for å være best mulig på den. Vi ønsker fokusere på viktige oppdateringer, nyutvikling og forandringer i WordPress for deres og vår sikkerhet. Vi mener det er det beste for våre kunder.

  • En standard vedlikeholdsavtale innebærer teknisk vedlikehold i form av oppdatering av det tekniske rundt nettsiden, inkludert oppdatering av WordPress-versjoner, sidebygger Elementor Pro, database, themes, php og plug-ins. 
  • I tillegg til dette, kan vi avtale jevnlig vedlikehold av nettsiden med tanke på innhold, tekst og design, slik at nettsiden også holder seg oppdatert og relevant for søkemotorer og potensielle kunder.

Nei, dessverre. Fend er kun mulig å bestille for kunder av Pixeldust AS.

Basert på erfaring er det mange nettsider som ikke er oppdatert på flere år, og som står i fare for å kræsje om vi går inn og oppdaterer plug-ins, tema eller php. WordPress kan settes opp på mange måter, og vi trenger innsikt i hvordan din nettside er satt opp for å kunne ha full kontroll på alle risikoer.

Nettsiden må derfor være utviklet av Pixeldust for at vi kan ta på oss jobben med å vokte den.

Dere står selvsagt fritt til å endre og videreutvikle nettsider levert av Fend x Pixeldust.

Men om dere ønsker å videreutvikle siden deres selv med nye plug-ins, må disse godkjennes av Fend dersom våre tjenester (vedlikeholdsavtalen) skal kunne garanteres levert ihht avtale.

Det er da viktig at disse plug-insene kommer inn i rutinen for oppdateringer, og dersom det legges inn plug-ins vi mener kan være av risiko, må vi få mulighet til å melde tilbake om dette. Det blir da en vurdering på deres side om dere ønsker ta sjansen på å bruke plug-insen eller slette den. Vi har et eget system for innmelding av plug-ins, der vi kvalitetssjekker disse og kommer med enten godkjenning eller ikke. 

Det dette betyr er at om nettsiden deres går ned som følge av en plug-ins som ikke er godkjent, så vil det påløpe timer for å få denne nettsiden ryddet og opp igjen.

Ja, dette gjør vi via vår til enhver tid gjeldende samarbeidspartner. Pr i dag er dette Syse.

Fend x Pixeldust