Prisoversikt

Prisene avhenger blant annet av omfang på nettsiden.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Priseksempler

Priseksempel 1: en middels stor nettside 750,- eks mva/mnd for vedlikehold av wordpress, plug-ins, themes, sidebygger, server/database/php, backup. Tegnes og faktureres årlig.

Priseksempel 2: en veldig liten «one pager» nettside 350,- eks mva/mnd for vedlikehold av wordpress, plug-ins, themes, sidebygger, server/database/php, backup. Tegnes og faktureres årlig.

Priseksempel 3: en liten nettside med middels trafikk 1450,- eks mva/årlig for webhotell på delt server. Tegnes og faktureres årlig.

Priseksempel 4: en middels stor nettside med mye trafikk 1990,- eks mva/årlig for webhotell på delt server. Tegnes og faktureres årlig.

Merk: Alle våre tjenester kan tegnes årlig, men faktureres månedlig, mot en kostnad som p.t. er kr 50,- eks mva/mnd. På den måten får du spredd kostnaden utover året. Se tilbud eller kontrakt for flere detaljer om dette.